DataPower v/Torben Lund, Mølkærparken 96, Ødsted, DK 7100 Vejle. Tlf.: +45 8653 8044

Firma  Nyheder  Links
  Nyheder

Nyheder  Agromek januar 2008

Agromek 2005Agromek er den største årlige landbrugsmaskinudstilling i Nordeuropa. Det nyeste i maskiner, udstyr, produktionsmidler og viden fra flere end 1.400 producenter i mere end 35 forskellige lande kan ses på Agromek.

Maskiner, inventar og produktionsmidler til kvægbrug og svineproduktion bliver vist på Agromeks afdeling for staldmekanisering (hallerne markeret med rødt).

Agromek rummer desuden specialer som: Kornbehandling og industriel foderproduktion, produktion af grønsager, pleje af haver og parker, skovbrug, anlæg til produktion af bionergi samt eliten af dansk kvægavl.

DataPower har udviklet det informations- og administrations system, der anvendes af arrangøren til at administrere de mange udenlandske gæsters besøg på messen, samt informationer om hvilke firmaer og produkter der er repræsenteret.

Softwaren er udviklet i Visual DataFlex version 9.0, og omfatter både en intern applikation til administration af de mange data, og et søgeprogram til anvendelse på opstillede computere på selve messearealet.

Det trykte katalog for udstillingen indeholder en produktguide, der er baseret på data fra Visual DataFlex applikationen, der leverer datagrundlaget til trykkeriet.

Ankomstlister til hoteller og lister til styring af bustransporten af de mange gæster til og fra udstillingsområdet leveres også fra applikationen.

DataPower har leveret denne Visual DataFlex applikation i 2003 efter i en årrække at have supporteret den tidligere DOS baserede applikation for Agromek.

Tilbage